Değerli Meslektaşlarım,
 
Sizleri 13-16 Kasım 2024 tarihleri arasında Antalya da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bilim ve Eğitim (International Conference on Science and Education) Konferansına (IConSE) davet etmek etmekten büyük mutluluk duymaktayız. IConSE konferansı Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları (International Society for Research in Education and Science - ISRES) Derneği (UEBAD) tarafından organize edilmektedir. IConSE her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bir konferanstır. Bu yıl Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları (International Society for Research in Education and Science - ISRES) derneği (UEBAD) tarafından sekizinci IConSE konferansı gerçekleştirilecektir. 
 
Konferans yüz yüze yapılacaktır. Bununla bilikte online katılım seçeneği de mevcuttur. Konferansa online olarak katılmak isteyen katılımcılar kayıt sırasında sanal (virtual) seçeneğini seçmelidir..Hakem değerlendirme sürecinden sonra, İngilizce olan tüm makaleler  The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (www.epess.net) dergisinde yayınlanacaktır. Ayrıca, IConSE konferansına gönderilen kaliteli makaleler International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE) ve Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH) dergileri editörleri tarafından davet edilcektir. 
 
IConSE 2024 katılımcıları ISRES Publishing tarafından yıllık olarak yayınlanan "Current Studies in Educational Disciplines 2024" ve "Current Studies in Social Sciences 2024" isimli kitaplara, kitap bölümü gönderebilirler. Dergi ve kitap yayınları, konferans katılımcıları için ücretsizdir. Araştırma makaleleri kitap bölümü olarak kabul edilmemektedir. Eğer konferans katılımcıları kitap bölümü göndermek isterlerse, kendi alanlarındaki teorik bir konuda yazmalıdır. ISRES Publishing Türkiye'deki YÖK doçentlik, üniversitelerin atama yükseltme ve akademik teşvik kriterlerinde yer alan Uluslararası yayınevi şartlarını sağlamaktadır. Yıllık kitap yayınlandıktan sonra Scopus, Web of Science v.b. veri tabanlarına indekslenmesi için gönderilecektir. 
 
IConSE konferansları şu ana kadar Türkiye deki akademik teşvik kriterlerini her yıl sağlamıştır. Konferanslarda şu ana kadar Türkiye dışındaki ülkelerden yapılan sözlü sunumların sayısı Türkiye'den katılan katılımcıların sunduğu sözlü sunumlardan her zaman daha fazla olmuştur. Önceki yılların tamamında sunulan sözlü bildirilerin %50'den fazlası yabancı ülkelerden katılan katılımcılara aittir. Konferansın amacı, farklı ülkelerden akademisyenleri, öğrencileri ve yöneticileri bir araya getirmek, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında teorik ve pratik konuları tartışmaktır. Konferansta aşağıdaki alanlar önceliklidir.

- Davranış Bilimleri
- Eğitim
- Ekonomi
- Filoloji
- Güzel Sanatlar
- Hukuk
- Pedegoji
- Psikoloji
- Sosyoloji
- Teoloji
- Uluslararası İlişkiler
- Sosyal Bilimler ile ilgili bütün konular
 
Bu alanlarda değerli katkılarınız bilim komitesi tarafından değerlendirilecek ve sunulması onaylanan çalışmalar hakem sürecinden geçirildikten sonra bildiri kitapçığında yayınlanacaktır. Uzmanlığınızı, deneyiminizi ve kaynaklarınızı meslektaşlarınızla paylaşabileceğiniz güzel bir ortam oluşturmaktan mutluluk duyacağız. 
Saygılarımızla,

IConSE Düzenleme Komitesi
Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Obuda University